Pallet nhựa 1100x1100x150mm 3 đường thẳng màu xanh