Pallet nhựa 1200x1000x145mm PL08LK xanh dương

Pallet nhựa PL08LK 1200x1000x145mm