Pallet cốc 9 chân 1200x1000x140mm màu xanh

Pallet nhựa 9 chân 1200x1000x140mm màu xanh