Pallet nhựa 1200x1000x78mm

Pallet nhựa kê hàng 1200x1000x78mm PL496T