Pallet nhựa 1000x600x100mm màu xanh

Pallet nhựa 1000x600x100mm xanh