Pallet nhựa mặt liền 1200x1000x150mm có lõi sắt

Pallet nhựa mặt liền có lõi sắt 1200x1000x150mm màu đen

Pallet nhựa mặt liền có lõi sắt 1200x1000x150mm màu xanh