Thùng nhựa chữ nhật dung tích 1000 lít

Thùng nhựa chữ nhật dung tích lớn 1000 lít

Thùng nhựa chữ nhật dung tích 2000 lít

Thùng nhựa chữ nhật dung tích lớn 2000 lít