Thùng nhựa chữ nhật dung tích 500 lít

Thùng nhựa chữ nhật dung tích 500 lít

Thùng nhựa chữ nhật dung tích lớn 500 lít

Thùng nhựa chữ nhật 750 lít

Thùng nhựa chữ nhật dung tích 750 lít

Thùng nhựa chữ nhật dung tích lớn 750 lít