Thùng rác 120 lít màu vàng

Thùng rác nhựa 120 lít vàng

Thùng rác nhựa 120L màu vàng

Thùng rác 120L nhựa HDPE màu vàng

Thùng rác nhựa 120L màu vàng