Thùng rác nhựa 120 lít

Thùng rác 120 lít xanh lá

Thùng rác 120 lít màu cam

Thùng rác 120 lít màu vàng

Thùng rác 120 lít màu đen