Thùng rác 480 lít nhựa composite 3 bánh xe - bánh đặc