Xe rác 660 lít nhựa HDPE màu cam

Thùng rác 660 lít nhựa HDPE màu cam

Thùng rác 660 lít 4 bánh xe nhựa HDPE màu cam

Thùng rác nhựa 660 lít màu cam