Thùng rác 70 lít đạp chân nhựa HDPE

Thùng rác đạp chân 70 lít có bánh xe nhựa HDPE