Thùng rác đạp chân 70L HDPE

Thùng rác đạp chân 70 lít có bánh xe nhựa HDPE

Thùng rác đạp chân 70 lít nhựa HDPE có bánh xe

Thùng rác 70 lít đạp chân nhựa HDPE

Thùng rác đạp chân 70 lít HDPE có bánh xe