Thùng rác inox nắp lật

Thùng rác inox tròn nắp bập bênh

Thùng rác inox tròn nắp lật 250x610

Thùng rác inox tròn nắp lật 300x610

Thùng rác inox tròn nắp lật 380x730

Thùng rác inox tròn nắp lật 480x830mm

Thùng rác inox tròn nắp lật