Thùng rác 60 lít nắp lật HDPE

Thùng rác 60 lít nắp lật nhựa HDPE

Thùng rác 60 lít nắp lật nhựa HDPE màu đen