Thùng rác 660 lít VX660

Thùng rác 660 lít nhựa HDPE VX660

Thùng rác nhựa 660 lít VX660

Thùng rác nhựa 660 lít 4 bánh xe VX660

Thùng rác 660 lít nhựa HDPE 4 bánh xe VX660

Thùng rác 660 lít 4 bánh xe nhựa HDPE VX660

Thùng rác 660 lít nhựa HDPE