Thùng rác nhựa 660 lít xanh - cam - vàng

Thùng rác 660 lít nhựa HDPE xanh lá

Thùng rác nhựa 660 lít màu cam

Thùng rác nhựa 660 lít màu vàng

Thùng rác 660 lít 4 bánh xe nhựa HDPE VX660

Thùng rác 660 lít nhựa HDPE 4 bánh xe VX660

Xe rác 660 lít nhựa HDPE