Xe gom rác y tế 660 lít

Thùng rác y tế 660 lít màu vàng chứa chất thải nguy hại