Tấm lót sàn sân khấu

Tấm lót sàn TLXD

Tấm lót sàn – Tấm lót sàn sân khấu – Tấm lót sàn hội chợ – Tấm lót sự kiện – Tấm lót xây dựng
– Tấm TLXD 001 – KT: 500 x 1000 x 50mm – Màu cam
– Tấm TLXD 002 – KT: 300 x 1000 x 50mm – Màu cam
– Tấm TLXD 003 – KT: 250 x 1000 x 50mm – Màu cam
– Tấm TLXD 004 – KT: 200 x 1000 x 50mm – Màu cam
– Tấm TLXD 005 – KT: 150 x 1000 x 50mm – Màu cam
– Tấm TLXD 006 – KT: 100 x 1000 x 50mm – Màu cam
– Tấm TLXD 007 – KT: 300 x 500 x 50mm – Màu cam
– Tấm TLXD 008 – KT: 250 x 500 x 50mm – Màu cam
– Tấm TLXD 009 – KT: 200 x 500 x 50mm – Màu cam
– Tấm TLXD 010 – KT: 150 x 500 x 50mm – Màu cam
– Tấm TLXD 011 – KT: 100 x 500 x 50mm – Màu cam
– Tấm TLXD 012 – KT: 300 x 250 x 50mm – Màu cam
– Tấm TLXD 013 – KT: 250 x 250 x 50mm – Màu cam
– Tấm TLXD 014 – KT: 200 x 250 x 50mm – Màu cam
– Tấm TLXD 015 – KT: 300 x 100 x 50mm – Màu cam
– Tấm TLXD 016 – KT: 250 x 100 x 50mm – Màu cam
– Tấm TLXD 017 – KT: 200 x 100 x 50mm – Màu cam
– Tấm TLXD 018 – KT: 30 x 1000 x 50mm – Màu cam
– Tấm TLXD 019 – KT: 50 x 1000 x 50mm – Màu cam

Messenger
Zalo
098.442.3150