Thùng nhựa tròn dung tích lớn từ 200L đến 4000L

Thùng nhựa tròn dung tích lớn xanh dương

Thùng nhựa tròn dung tích lớn – Thùng nhựa nuôi cá – Thùng nhựa nhuộm vải
*. Nguyên liệu: nhựa HDPE
*. Các loại dung tích của thùng nhựa tròn
– Thùng tròn 200 lít – KT Ø76 – 60 x H59cm
– Thùng tròn 250 lít – KT Ø87 – 65 x H60cm
– Thùng tròn 350 lít – KT Ø97 – 75 x H68cm
– Thùng tròn 400 lít – KT Ø127 – 110 x H43cm
– Thùng tròn 500 lít – KT Ø108 – 82 x H77cm
– Thùng tròn 750 lít – KT Ø128 – 102 x H77cm
– Thùng tròn 1000 lít – KT Ø146 – 118 x H79cm
– Thùng tròn 1500 lít – KT Ø172 – 144 x H82cm
– Thùng tròn 2000 lít – KT Ø194 – 165 x H84cm
– Thùng tròn 3000 lít – KT Ø229 – 200 x H87cm
– Thùng tròn 4000 lít – KT Ø230 – 200 x H120 cm
*. Màu sắc: xanh dương
*. Hàng mới 100%

Thùng nhựa tròn dung tích lớn

Thùng nhựa tròn dung tích lớn xanh dương

Thùng nhựa tròn dung tích lớn – Thùng nhựa nuôi cá – Thùng nhựa nhuộm vải
*. Nguyên liệu: nhựa HDPE
*. Các loại dung tích của thùng nhựa tròn
– Thùng tròn 200 lít – KT Ø76 – 60 x H59cm
– Thùng tròn 250 lít – KT Ø87 – 65 x H60cm
– Thùng tròn 350 lít – KT Ø97 – 75 x H68cm
– Thùng tròn 400 lít – KT Ø127 – 110 x H43cm
– Thùng tròn 500 lít – KT Ø108 – 82 x H77cm
– Thùng tròn 750 lít – KT Ø128 – 102 x H77cm
– Thùng tròn 1000 lít – KT Ø146 – 118 x H79cm
– Thùng tròn 1500 lít – KT Ø172 – 144 x H82cm
– Thùng tròn 2000 lít – KT Ø194 – 165 x H84cm
– Thùng tròn 3000 lít – KT Ø229 – 200 x H87cm
– Thùng tròn 4000 lít – KT Ø230 – 200 x H120 cm
*. Màu sắc: xanh dương
*. Hàng mới 100%

Messenger
Zalo
098.442.3150