Thùng nhựa chữ nhật dung tích lớn

– Thùng chữ nhật 100 lít – tank nhựa chữ nhật 100 lít – KT D850 x R650 x H310 mm
– Thùng chữ nhật 200 lít – tank nhựa chữ nhật 200 lít – KT D910 x R760 x H410 mm
– Thùng chữ nhật 300 lít – tank nhựa chữ nhật 300 lít – KT D1120 x R910 x H410 mm
– Thùng chữ nhật 500 lít – tank nhựa chữ nhật 500 lít – KT D1320 x R950 x H660 mm
– Thùng chữ nhật 750 lít – tank nhựa chữ nhật 750 lít – KT D1510 x R1100 x H720 mm
– Thùng chữ nhật 1000 lít thấp – tank nhựa chữ nhật 1000 lít thấp – KT D2150 x R1160 x H510 mm
– Thùng chữ nhật 1000 lít cao – tank nhựa chữ nhật 1000 lít cao – KT D1530 x R1130 x H820 mm
– Thùng chữ nhật 1100 lít – Thùng nhuộm vải – tank nhựa chữ nhật 1100 lít – KT D2060 x R1050 x H670 mm
– Thùng chữ nhật 2000 lít – Thùng nhuộm vải – tank nhựa chữ nhật 2000 lít – KT D1920 x R1420 x H1020 mm

Danh mục: , , , Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Messenger
Zalo
098.442.3150