Pallet nhựa KT 1000x600x100mm màu xanh

Pallet nhựa 1000x600x100mm màu xanh

Pallet nhựa 1000x600x100mm màu xanh có trọng lượng khá nhẹ, kích thước nhỏ và giá thành rẻ, được dùng để kê hàng ở các cửa hàng, siêu thị, kho bãi, nhà máy…
*.Thông số kỹ thuật:
Pallet nhựa một mặt màu xanh – Pallet nhựa kê hàng
– Mặt để hàng (Mặt A): đan lưới
– Mặt đế (Mặt B): 6 chân gù
– Kích thước: 1000 x 600 x 100mm
– Tải trọng kê hàng: 700kg
– Trọng lượng: 4.8kg
– Hàng mới 100%

Pallet nhựa KT 1000x600x100mm màu đen

Pallet nhựa 1000x600x100mm màu đen

Pallet nhựa 1000x600x100mm màu đen có trọng lượng khá nhẹ, kích thước nhỏ và giá thành rẻ, được dùng để kê hàng ở các cửa hàng, siêu thị, kho bãi, nhà máy….
*.Thông số kỹ thuật:
Pallet nhựa một mặt màu đen – Pallet nhựa kê hàng
– Mặt để hàng (Mặt A): đan lưới
– Mặt đế (Mặt B): 6 chân gù
– Kích thước: 1000 x 600 x 100mm
– Tải trọng kê hàng: 700kg
– Trọng lượng: 4.8kg
– Hàng mới 100%

Tấm lót sàn sân khấu

Tấm lót sàn TLXD

Tấm lót sàn – Tấm lót sàn sân khấu – Tấm lót sàn hội chợ – Tấm lót sự kiện – Tấm lót xây dựng
– Tấm TLXD 001 – KT: 500 x 1000 x 50mm – Màu cam
– Tấm TLXD 002 – KT: 300 x 1000 x 50mm – Màu cam
– Tấm TLXD 003 – KT: 250 x 1000 x 50mm – Màu cam
– Tấm TLXD 004 – KT: 200 x 1000 x 50mm – Màu cam
– Tấm TLXD 005 – KT: 150 x 1000 x 50mm – Màu cam
– Tấm TLXD 006 – KT: 100 x 1000 x 50mm – Màu cam
– Tấm TLXD 007 – KT: 300 x 500 x 50mm – Màu cam
– Tấm TLXD 008 – KT: 250 x 500 x 50mm – Màu cam
– Tấm TLXD 009 – KT: 200 x 500 x 50mm – Màu cam
– Tấm TLXD 010 – KT: 150 x 500 x 50mm – Màu cam
– Tấm TLXD 011 – KT: 100 x 500 x 50mm – Màu cam
– Tấm TLXD 012 – KT: 300 x 250 x 50mm – Màu cam
– Tấm TLXD 013 – KT: 250 x 250 x 50mm – Màu cam
– Tấm TLXD 014 – KT: 200 x 250 x 50mm – Màu cam
– Tấm TLXD 015 – KT: 300 x 100 x 50mm – Màu cam
– Tấm TLXD 016 – KT: 250 x 100 x 50mm – Màu cam
– Tấm TLXD 017 – KT: 200 x 100 x 50mm – Màu cam
– Tấm TLXD 018 – KT: 30 x 1000 x 50mm – Màu cam
– Tấm TLXD 019 – KT: 50 x 1000 x 50mm – Màu cam

Messenger
Zalo
098.442.3150